جستجو
English  
بهتر ببینید، بهتر زندگی کنید BAUSCH + LOMB
See Better, To Live Better
محصولاتلنزهای تماسی برای دور بینی و نزدیک بینیلنزطبی ماهیانه سولکو(هایدروژل) Queen's M1 yal
لنزطبی ماهیانه سولکو(هایدروژل) Queen's M1 yalتشکیل شده ازBioxifilcon

همزیستی بسیارعالی میان گلیسیرین و هیالورونیک اسید

استفاده از اسیدهیالورونیک در لنز های تماسی مدت ابرسانی لنز ها را بهبود بخشیده و باعث ایجاد راحتی در زمان استفاده از لنز می گردد


گیلیسرین (GMA )

 1.      حفظ بالاترین میزان مناسب آب
 2.      تثبیت سطح PH اشک
 3.      کمک در مقابله با  انباشت پروتئین
 4.      کمک به افزایش پایداری تغییرات اسمولاریته
 5.      کاهش امکان تغییر پارامترهای متغیر در مقابل دما

 

اسید هیالورنیک

 1. آبرسان
 2. ایجاد چسبندگی در مخاط چشم
 3. روان کننده


LENS PARAMETERS


Save

SaveSaveSaveSaveSaveSaveتشکیل شده ازBioxifilcon

همزیستی بسیارعالی میان گلیسیرین و هیالورونیک اسید

استفاده از اسیدهیالورونیک در لنز های تماسی مدت ابرسانی لنز ها را بهبود بخشیده و باعث ایجاد راحتی در زمان استفاده از لنز می گردد


گیلیسرین (GMA )

 1.      حفظ بالاترین میزان مناسب آب
 2.      تثبیت سطح PH اشک
 3.      کمک در مقابله با  انباشت پروتئین
 4.      کمک به افزایش پایداری تغییرات اسمولاریته
 5.      کاهش امکان تغییر پارامترهای متغیر در مقابل دما

 

اسید هیالورنیک

 1. آبرسان
 2. ایجاد چسبندگی در مخاط چشم
 3. روان کننده


LENS PARAMETERS


Save

SaveSaveSaveSaveSaveSave


آدرس: تهران - خیابان میرزای شیرازی - کوچه منصور - پلاک 26 - کدپستی: 1596933314     تلفکس: 88714724 - 88557424 - 88557485 - 88711136
- 88705948

 
 

 

SaveSave
طراحی و برنامه‌نویسی: نیودیتا