جستجو
English  
بهتر ببینید، بهتر زندگی کنید BAUSCH + LOMB
See Better, To Live Better
محصولاتلنزهای تماسی برای دور بینی و نزدیک بینیلنزهای طبی سولکو SL38 (سالانه)
لنزهای طبی سولکو SL38 (سالانه)
  


SL 38
مواد هیدروژلی گستره وسیعی را در برمیگیرد و عنوان soft lens تمامی آنها را در بر می گیرد

آنچه بر طبق بررسی های کلینیکی تائید  شده است تعریف ویژگی هائی مانند سازگاری قوی و پایداری شيمیایی برای مواد هایدروژلی می باشد.

در این زمینه Soleko  با تکنولوژی های بسیار پیچیده انواع مختلفی از لنزها را فرموله و طراحی نموده است .

کانتکت لنزهای هایدروژلیSoleko  رضایت کامل متخصصان در زمینه های عملی و همچنین بیشترین انتظارات بیماران و استفاده کنندگان لنزهای تماسی را در زمینه مطلوب بودن کیفیت بینائی، راحتی و به طور کلی سلامت چشم را برآورده می سازند.

Usage

Axis 0º-180º

Power Range (step )

Dia .

DK

Base Curve

Water Content

Material

Product Name

Annual

5º

-6.00 to +6.00 (0.25)

14

9.0

8.6

38%

polymacon

SL38SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave